Bizkaiko Foru Aldundia

Diru sarrerak eta gastuen antolaketa

Ekin lanari!

Azter itzazue datu horiek eta erantzun hurrengo galderei:

  1. Zenbatekoa da Bizkaiko Foru Aldundiak 2018an zergen bidez bildutako dirua?
  2. Zein da diru gehien ematen duen zerga? Zenbat diru da 2018an? Zein % suposatzen du diru sarrera guztietatik?
  3. Ondoren zeinek biltzen du gehien? Zenbat biltzen da eta zein da portzentaia?
  4. Banaketa aztertuko dugu oraingoan: Zein erakundek jasotzen du diru gehien? Zenbat da? Zein % suposatzen du?
  5. Beste erakundeek zenbat jasotzen dute? Zein da bakoitzaren %a?
  6. Foru Aldundiak zergetatik gain zein diru iturritik jasotzen du dirua? Zenbat jaso du?
  7. 2018an bildu den dirua 2017koa baino handiagoa da, zein portzentaian da handiagoa?
  8. Foru Aldundiak zerbitzuak eskaintzen ditu, zein da diru gehien daraman saila? Zenbat diru darama?
  9. Ondorengoa zein da eta zenbat darama?
  10. Ondorengo sail guztiak zerrendatu eta jarri bakoitzak daramana handienetik txikienera.

Atzera