Bizkaiko foru Aldundia

Bizkaiko Foru Aldundiarekin lotuta dauden entitateak

Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-sektore publikoa Bizkaiko Foru Aldundia eta honako entitate hauek osatzen dute:

  1. Foru erakunde autonomoak.
  2. Foru enpresa-erakunde publikoak.
  3. Merkataritzako foru sozietateak.
  4. Foru fundazioak.
  5. Foru partzuergoak
  6. Eskubide publikoko beste foru erakunde batzuk, goian aipatu ez direnak.

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea foru erakunde autonomoa da.

Bizkaiko Tutoretza Erakundea foru enpresa-erakunde publikoa da.

Honako hauek merkataritzako foru sozietateak dira:

Ondoren aipatzen diren entitateak fundazio foralak dira:

Ekin lanari!