Urteko kontratazio plana

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen bidez, Espainiako ordenamendu juridikora ekartzen dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak (272 EAO, azaroaren 9koa). 9/2017 Legearen 28.4. artikuluan xedatzen denez, sektore publikoko erakundeek kontratazio publikoaren jarduera aurrekontu-ekitaldi batean edo urte askotarako aldietan garatzeko programatuko dute. Horretarako, Kontratazio Planean, gutxienez, erregulazio harmonizatuko kontratuak jasoko ditu. Zentzu horretan, Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak Bizkaiko Foru Aldundiko 2024. Urteko Kontratazio Plana onartu zuen 2023ko abenduaren 28an.