Artikulua Deskripzioa 2013 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 58.950.000 60,60%
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 75.321 0,08%
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.533 0,15%
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 42.400.765 43,59%
17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B 0 0,00%
18 GIZARTE KUOTAK 16.232.380 16,69%
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 100.001 0,10%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 36.200.000 37,21%
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 305.880 0,31%
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 869.504 0,89%
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 34.954.458 35,93%
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 70.158 0,07%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 170.000 0,17%
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 170.000 0,17%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.600.000 1,64%
63 ERAIKINAK 459.832 0,47%
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 181.308 0,19%
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 927.760 0,95%
68 EKIPO ZEHATZAK 31.100 0,03%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 10.000 0,01%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%