Egitaraua Kapitulua Deskripzioa 2013 %
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 21.409.412 22,01%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 20.260.714 20,83%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 613.698 0,63%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 170.000 0,17%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 15.000 0,02%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 1.536.047 1,58%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 598.287 0,62%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 927.760 0,95%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
310302 UMEAK 31.241.571 32,12%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 6.222.176 6,40%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 24.926.815 25,62%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 92.580 0,10%
310303 ADINEKOAK 26.239.551 26,97%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 21.972.187 22,59%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 4.004.364 4,12%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 263.000 0,27%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 15.259.667 15,69%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 9.755.222 10,03%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 5.232.785 5,38%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 271.660 0,28%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 830.848 0,85%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 331.127 0,34%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 483.721 0,50%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 16.000 0,02%
320301 GIZARTE BAZTERKETAREN AURKAKO BORROKA 762.904 0,78%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 408.574 0,42%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 340.330 0,35%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 14.000 0,01%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%