Egitaraua Deskripzioa 2013 %
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 21.409.412 22,01%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 1.536.047 1,58%
310302 UMEAK 31.241.571 32,12%
310303 ADINEKOAK 26.239.551 26,97%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 15.259.667 15,69%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 830.848 0,85%
320301 GIZARTE BAZTERKETAREN AURKAKO BORROKA 762.904 0,78%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%