Kapitulua Deskripzioa 2012 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 60.450.000 60,58%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 37.200.000 37,28%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 170.000 0,17%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.600.000 1,60%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,35%
AURREKONTUA GUZTIRA 99.780.000 100%