ERAKUNDEA ETA SEKZIOEKO

GASTUAK: ERAKUNDEA ETA SEKZIOKO LABURPENA
Sekzioa Deskripzioa 2013 2012 Aldaketa
%
50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA 97.280.000 99.780.000 -2,51%
5001 ZERBITZU NAGUSIAK 22.945.459 24.691.551 -7,07%
5002 DOLARETXE GIZARTE HARRERAKO UNITATEA 0 57.200 0,00%
5003 ZEREGINETAKO EGOITZEN SAREA 7.466.584 7.210.106 3,56%
5004 ZABALOETXE EGOITZAZKO ZENTROA 601.229 726.115 -17,20%
5005 ORDUÑA LAGUNTZA ZENTROA 3.138.553 3.031.579 3,53%
5006 ARGILEKU-LARRASOLO 381.626 799.840 -52,29%
5010 LEIOA LAGUNTZA ZENTROA 14.456.254 13.859.423 4,31%
5011 BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA 5.438.891 5.805.264 -6,31%
5012 GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA 3.274.448 3.200.674 2,30%
5013 ELORRIO LAGUNTZA ZENTROA 3.069.958 2.918.807 5,18%
5014 ZUMELEGUI LAGUNTZA ZENTROA 2.206.923 2.217.319 -0,47%
5015 URIBARRI LAGUNTZA ZENTROA 2.421.953 3.083.260 -21,45%
5016 UDALOSTE-LOIU LAGUNTZA ZENTROA 1.178.366 936.817 25,78%
5017 LUSA LAGUNTZA ZENTROA 1.924.387 2.041.990 -5,76%
5018 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 730.201 0 0,00%
5020 BIETXEAK EGOITZA 762.904 749.863 1,74%
5021 ITXAS ETXEAK 830.848 863.524 -3,78%
5022 BEKOETXE EGUNEKO ZENTROA 1.108.013 1.115.198 -0,64%
5023 ZUBIETE LAGUNTZA ZENTROA 1.795.301 1.783.335 0,67%
5024 EL VIVERO LARRIALDIETARAKO DISPOSITIBOA 0 2.951.420 0,00%
5025 LURGORRI EGOITZA 567.470 706.948 -19,73%
5026 ADINGABEENTZAKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN ZE 22.792.132 20.559.531 10,86%
5027 GIZATEK 188.500 470.236 -59,91%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 99.780.000 -2,51%