KAPITULU ETA ARTIKULUKO

GASTUAK: KAPITULU ETA ARTIKULUKO LABURPENA (ALDERATUA)
Artikulua Deskripzioa 2013 2012 Aldaketa
%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 58.950.000 60.450.000 -2,48%
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 75.321 74.835 0,65%
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.533 141.311 0,16%
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 42.400.765 42.827.136 -1,00%
18 GIZARTE KUOTAK 16.232.380 17.306.717 -6,21%
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 100.001 100.001 0,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 36.200.000 37.200.000 -2,69%
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 305.880 386.304 -20,82%
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 869.504 812.388 7,03%
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 34.954.458 35.931.150 -2,72%
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 70.158 70.158 0,00%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 170.000 170.000 0,00%
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 170.000 170.000 0,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.600.000 1.600.000 0,00%
63 ERAIKINAK 459.832 368.192 24,89%
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 181.308 182.388 -0,59%
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 927.760 983.720 -5,69%
68 EKIPO ZEHATZAK 31.100 65.700 -52,66%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 10.000 0,00%
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 10.000 10.000 0,00%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 350.000 0,00%
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000 350.000 0,00%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 99.780.000 -2,5%