EGITARAUA ETA KAPITULUKO

GASTUAK: EGITARAU ETA KAPITULUKO LABURPENA (ALDERATUA)
Egitaraua Kapitulua Deskripzioa 2013 2012 Aldaketa
%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 21.409.412 23.155.504 -7,54%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 20.260.714 21.768.806 -6,93%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 613.698 823.698 -25,49%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 170.000 170.000 0,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 15.000 43.000 -65,12%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 350.000 0,00%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 1.536.047 1.536.047 0,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 598.287 546.047 9,57%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 927.760 980.000 -5,33%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 10.000 0,00%
310302 UMEAK 31.241.571 32.304.212 -3,29%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 6.222.176 6.281.807 -0,95%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 24.926.815 25.946.825 -3,93%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 92.580 75.580 22,49%
310303 ADINEKOAK 26.239.551 25.784.168 1,77%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 21.972.187 21.760.303 0,97%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 4.004.364 3.822.205 4,77%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 263.000 201.660 30,42%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 15.259.667 15.386.682 -0,83%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 9.755.222 9.861.876 -1,08%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 5.232.785 5.267.046 -0,65%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 271.660 257.760 5,39%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 830.848 863.524 -3,78%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 331.127 369.803 -10,46%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 483.721 469.721 2,98%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 16.000 24.000 -33,33%
320301 GIZARTE BAZTERKETAREN AURKAKO BORROKA 762.904 749.863 1,74%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 408.574 407.405 0,29%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 340.330 324.458 4,89%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 14.000 18.000 -22,22%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 99.780.000 -2,51%