EGITARAUEKO

GASTUAK: EGITARAUEKO LABURPENA (ALDERATUA)
Egitaraua Deskripzioa 2013 2012 Aldakuntza
%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 21.409.412 23.155.504 -7,54%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 1.536.047 1.536.047 0,00%
310302 UMEAK 31.241.571 32.304.212 -3,29%
310303 ADINEKOAK 26.239.551 25.784.168 1,77%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 15.259.667 15.386.682 -0,83%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 830.848 863.524 -3,78%
320301 GIZARTE BAZTERKETAREN AURKAKO BORROKA 762.904 749.863 1,74%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 99.780.000 -2,51%