KAPITULUKO

GASTUAK: KAPITULUKO LABURPENA (ALDERATUA)
Kapitulua Deskripzioa 2012 2011 Aldaketa
%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 60.450.000 60.450.000 0,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 37.200.000 36.150.000 2,90%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 170.000 170.000 0,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.600.000 1.800.000 -11,11%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 10.000 0,00%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 350.000 0,00%
AURREKONTUA GUZTIRA 99.780.000 98.930.000 0,9%