KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO

GASTUAK: KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO LABURPENA
Kontzeptua Deskripzioa 2013 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 58.950.000 60,60%
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 75.321 0,08%
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 75.321 0,08%
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.533 0,15%
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.533 0,15%
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 42.400.765 43,59%
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 42.400.765 43,59%
18 GIZARTE KUOTAK 16.232.380 16,69%
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 15.762.380 16,20%
185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 470.000 0,48%
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 100.001 0,10%
198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK 100.001 0,10%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 36.200.000 37,21%
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 305.880 0,31%
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 288.040 0,30%
214 MAKINERIA ETA TRESNERIA 2.306 0,00%
215 GARRAIORAKO MATERIALA 8.535 0,01%
216 ALTZARIAK ETA TRESNAK 6.999 0,01%
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 869.504 0,89%
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 678.130 0,70%
224 MAKINERIA ETA TRESNERIA 4.410 0,00%
225 GARRAIORAKO MATERIALA 29.071 0,03%
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 146.051 0,15%
227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 1.372 0,00%
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 10.470 0,01%
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 34.954.458 35,93%
231 BULEGOKO MATERIALA 226.812 0,23%
232 ZUZKIDURAK 4.758.479 4,89%
233 KOMUNIKAZIOAK 303.277 0,31%
234 GARRAIOAK 394.566 0,41%
236 ZERGAK 78.157 0,08%
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 28.498.368 29,30%
239 HAINBAIT GASTU 694.799 0,71%
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 70.158 0,07%
241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 70.158 0,07%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 170.000 0,17%
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 170.000 0,17%
469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 170.000 0,17%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.600.000 1,64%
63 ERAIKINAK 459.832 0,47%
636 GIZARTE EKINTZA 459.832 0,47%
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 181.308 0,19%
661 ALTZARIAK 141.268 0,15%
662 BULEGOKO EKIPOAK 6.700 0,01%
663 ELEKTRATRESNAK 31.540 0,03%
664 OSTILAMENDUA 1.800 0,00%
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 927.760 0,95%
672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK 927.760 0,95%
68 EKIPO ZEHATZAK 31.100 0,03%
682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 31.100 0,03%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 10.000 0,01%
741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT 10.000 0,01%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000 0,36%
836 FAMILIENTZAT 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%