KAPITULU, ARTIKULU, KONTZEPTU ETA AZPIKONTZEPTUKO

Taula Excel formatuan deskargatu

GASTUAK: KAPITULU, ARTIKULU, KONTZEPTU ETA AZPIKONTZEPTUKO LABURPENA
Azpikontzeptua Deskripzioa Azpikontzeptua Zenbatekoa
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 60.450.000
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 74.835
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 74.835
11100 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...) 74.835
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.311
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.311
12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK 133.210
12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 8.101
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 42.827.136
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 42.827.136
16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 41.982.228
16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 844.908
18 GIZARTE KUOTAK 17.306.717
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 16.836.717
18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 16.836.717
185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 470.000
18500 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 470.000
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 100.001
198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK 100.001
19800 JULIBAZIOAGATIKO SARIAK 100.001
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 37.200.000
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 386.304
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 292.026
21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 292.026
214 MAKINERIA ETA TRESNERIA 2.306
21400 MAKINERIA ETA TRESNERIA 2.306
215 GARRAIORAKO MATERIALA 8.535
21500 GARRAIORATAKO MATERIALA 8.535
216 ALTZARIAK ETA TRESNAK 77.423
21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK 77.423
218 KANONAK 6.014
21800 KANONAK 6.014
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 812.388
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 614.094
22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 614.094
224 MAKINERIA ETA TRESNERIA 4.410
22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA 4.410
225 GARRAIORAKO MATERIALA 27.078
22500 GARRAIORAKO MATERIALA 27.078
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 154.764
22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK 154.764
227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 1.372
22700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 1.372
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 10.670
22900 BESTE KONPONKETA BATZUK 10.670
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 35.931.150
231 BULEGOKO MATERIALA 217.851
23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA 141.363
23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE 46.909
23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI 29.579
232 ZUZKIDURAK 4.213.105
23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA 953.822
23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK 215.497
23203 ELIKAGAIAK 1.608.657
23204 GARBIKETARAKO GAIAK 492.476
23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK 297.014
23207 FARMAZI GAIAK 316.145
23209 ERREGAIA 28.343
23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK 301.151
233 KOMUNIKAZIOAK 325.244
23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA 311.078
23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA 14.166
234 GARRAIOAK 439.015
23400 KANPOKO KONTRATUAK 439.015
236 ZERGAK 46.030
23601 TOKIKOAK 45.254
23604 ESTATUKOAK 776
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 29.829.171
23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK 25.808
23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK 516.047
23705 GARBIKETA 1.651.406
23706 SEGURTASUNA 1.622.023
23707 OSASUN ZERBITZUGINTZA 120.548
23708 LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA 20.284.232
23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK 5.609.107
239 HAINBAIT GASTU 860.734
23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK 12.759
23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA 31.898
23903 JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK 49.004
23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 173.179
23906 IZEN-EMATEAK UDAKO KANPAMENTUETAN 40.277
23999 BESTE HAINBAT GASTU 553.617
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 70.158
241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 70.158
24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 70.158
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 170.000
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 170.000
469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 170.000
46901 LAGUNTZEN BATZA 130.000
46902 URTE BAINO GUTXIAGO DITUZTEN SEME-ALABENTZAKO FAMI 40.000
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.600.000
63 ERAIKINAK 368.192
636 GIZARTE EKINTZA 368.192
63603 INBERTSIO PROIEKTUAK 7.200
63606 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 292.652
63607 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK 68.340
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 182.388
661 ALTZARIAK 151.548
66101 EROSKETAK 151.548
662 BULEGOKO EKIPOAK 6.700
66201 EROSKETAK 6.700
663 ELEKTRATRESNAK 22.940
66301 EROSKETAK 22.940
664 OSTILAMENDUA 1.200
66401 EROSKETAK 1.200
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 983.720
671 ORDENAGAILUAK ETA ELEMENTU OSAGARRIAK 3.720
67101 EROSKETAK 3.720
672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK 980.000
67201 EROSKETAK 980.000
68 EKIPO ZEHATZAK 65.700
682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 65.700
68201 EROSKETAK 65.700
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 10.000
741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT 10.000
74103 LANTIK, S.A. 10.000
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000
836 FAMILIENTZAT 350.000
83601 LANGILEEI AURRERAKINAK 350.000
AURREKONTUA GUZTIRA 99.780.000