KAPITULU ETA ARTIKULUKO

GASTUAK: KAPITULU ETA ARTIKULUKO LABURPENA
Artikulua Deskripzioa 2017 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 60.135.000 61,32%
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 34.326 0,04%
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 72.126 0,07%
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 44.576.771 45,46%
17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B 0 0,00%
18 GIZARTE KUOTAK 14.367.777 14,65%
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 1.084.000 1,11%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 35.086.400 35,78%
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 204.800 0,21%
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 712.800 0,73%
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 34.139.500 34,81%
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 29.300 0,03%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.900 0,18%
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 176.900 0,18%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 2.226.000 2,27%
63 ERAIKINAK 1.017.700 1,04%
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 219.000 0,22%
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 940.000 0,96%
68 EKIPO ZEHATZAK 24.000 0,02%
69 BESTE IBILGETU BAT 25.300 0,03%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 90.000 0,09%
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 90.000 0,09%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.064.300 100%