KAPITULU ETA ARTIKULUKO

GASTUAK: KAPITULU ETA ARTIKULUKO LABURPENA
Artikulua Deskripzioa 2015 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 60.800.000 61,80%
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 43.780 0,04%
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 91.429 0,09%
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 44.277.669 45,00%
17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B 0 0,00%
18 GIZARTE KUOTAK 16.087.121 16,35%
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 300.001 0,30%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 34.942.450 35,52%
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 266.579 0,27%
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 906.473 0,92%
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 33.695.112 34,25%
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 74.286 0,08%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.875 0,18%
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 176.875 0,18%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 2.106.025 2,14%
63 ERAIKINAK 443.000 0,45%
65 GARRAIO ELEMENTUAK 30.000 0,03%
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 139.000 0,14%
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 1.450.000 1,47%
68 EKIPO ZEHATZAK 24.025 0,02%
69 BESTE IBILGETU BAT 20.000 0,02%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 10.000 0,01%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.385.350 100%