KAPITULU ETA ARTIKULUKO

GASTUAK: KAPITULU ETA ARTIKULUKO LABURPENA
Artikulua Deskripzioa 2014 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 58.950.000 60,60%
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 75.918 0,08%
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.861 0,15%
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 42.489.171 43,68%
17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B 0 0,00%
18 GIZARTE KUOTAK 15.943.049 16,39%
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 300.001 0,31%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 36.195.240 37,21%
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 329.864 0,34%
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 881.963 0,91%
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 34.911.291 35,89%
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 72.122 0,07%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 174.760 0,18%
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 174.760 0,18%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.600.000 1,64%
63 ERAIKINAK 407.000 0,42%
65 GARRAIO ELEMENTUAK 30.000 0,03%
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 171.000 0,18%
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 927.760 0,95%
68 EKIPO ZEHATZAK 34.240 0,04%
69 BESTE IBILGETU BAT 30.000 0,03%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 10.000 0,01%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%