EGITARAUA ETA KAPITULUKO

GASTUAK: EGITARAU ETA KAPITULUKO LABURPENA
Egitaraua Kapitulua Deskripzioa 2017 %
231105 UMEAK 25.673.100 26,18%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 25.470.100 25,97%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 203.000 0,21%
231106 MENDEKOTASUN-EGOERAN DAUDEN PERTSONAK 26.408.643 26,93%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 22.297.343 22,74%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 3.658.100 3,73%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 453.200 0,46%
231107 PERTSONA EZGAITUAK 16.191.777 16,51%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 11.259.877 11,48%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 4.366.100 4,45%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 565.800 0,58%
232112 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 7.186.230 7,33%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 6.616.630 6,75%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 527.600 0,54%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 42.000 0,04%
920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA 20.968.950 21,38%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 19.961.150 20,36%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 458.900 0,47%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.900 0,18%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 22.000 0,02%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
920110 FORU PLAN INFORMATIKOA 1.635.600 1,67%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 605.600 0,62%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 940.000 0,96%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 90.000 0,09%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.064.300 100%