EGITARAUA ETA KAPITULUKO

GASTUAK: EGITARAU ETA KAPITULUKO LABURPENA
Egitaraua Kapitulua Deskripzioa 2015 %
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 22.777.054 23,15%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 21.578.370 21,93%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 649.809 0,66%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.875 0,18%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 22.000 0,02%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 2.065.527 2,10%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 605.527 0,62%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.450.000 1,47%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
310302 UMEAK 29.387.134 29,87%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 6.298.652 6,40%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 22.920.482 23,30%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 168.000 0,17%
310303 ADINEKOAK 26.396.813 26,83%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 21.831.371 22,19%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 4.357.242 4,43%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 208.200 0,21%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 16.857.219 17,13%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 10.759.637 10,94%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 5.881.757 5,98%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 215.825 0,22%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 901.603 0,92%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 331.970 0,34%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 527.633 0,54%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 42.000 0,04%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.385.350 100%