EGITARAUA ETA KAPITULUKO

GASTUAK: EGITARAU ETA KAPITULUKO LABURPENA
Egitaraua Kapitulua Deskripzioa 2014 %
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 21.250.457 21,84%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 20.067.815 20,63%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 630.882 0,65%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 174.760 0,18%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 27.000 0,03%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 1.536.047 1,58%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 598.287 0,62%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 927.760 0,95%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
310302 UMEAK 30.577.778 31,43%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 6.332.300 6,51%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 24.055.478 24,73%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 190.000 0,20%
310303 ADINEKOAK 26.390.079 27,13%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 21.651.723 22,26%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 4.536.156 4,66%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 202.200 0,21%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 16.662.372 17,13%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 10.563.160 10,86%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 5.862.172 6,03%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 237.040 0,24%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 863.267 0,89%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 335.002 0,34%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 512.265 0,53%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 16.000 0,02%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%