EGITARAUA ETA KAPITULUKO

GASTUAK: EGITARAU ETA KAPITULUKO LABURPENA
Egitaraua Kapitulua Deskripzioa 2012 %
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 23.155.504 23,21%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 21.768.806 21,82%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 823.698 0,83%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 170.000 0,17%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 43.000 0,04%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,35%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 1.536.047 1,54%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 546.047 0,55%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 980.000 0,98%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
310302 UMEAK 32.304.212 32,38%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 6.281.807 6,30%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 25.946.825 26,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 75.580 0,08%
310303 ADINEKOAK 25.784.168 25,84%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 21.760.303 21,81%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 3.822.205 3,83%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 201.660 0,20%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 15.386.682 15,42%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 9.861.876 9,88%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 5.267.046 5,28%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 257.760 0,26%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 863.524 0,87%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 369.803 0,37%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 469.721 0,47%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 24.000 0,02%
320301 GIZARTE BAZTERKETAREN AURKAKO BORROKA 749.863 0,75%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 407.405 0,41%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 324.458 0,33%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 18.000 0,02%
AURREKONTUA GUZTIRA 99.780.000 100%