SEKZIOA, KAPITULU ETA EGITARAUEKO

GASTUAK: SEKZIO, KAPITULU ETA EGITARAUEKO LABURPENA
Sekzioa Kapitulua Egitaraua Deskripzioa 2015 %
5001 ZERBITZU NAGUSIAK 24.842.581 25,25%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 21.578.370 86,86%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 21.578.370 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.255.336 5,05%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 649.809 51,76%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 605.527 48,24%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.875 0,71%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 176.875 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.472.000 5,93%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 22.000 1,49%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 1.450.000 98,51%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,04%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 10.000 100,00%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 1,41%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 350.000 100,00%
5003 ZEREGINETAKO EGOITZEN SAREA 7.828.014 7,96%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 6.127.175 78,27%
310302 UMEAK 6.127.175 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.578.839 20,17%
310302 UMEAK 1.578.839 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 122.000 1,56%
310302 UMEAK 122.000 100,00%
5004 ZABALOETXE EGOITZAZKO ZENTROA 636.512 0,65%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 616.512 96,86%
310302 UMEAK 616.512 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 20.000 3,14%
310302 UMEAK 20.000 100,00%
5005 ORDUÑA LAGUNTZA ZENTROA 3.259.681 3,31%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.867.070 57,28%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.867.070 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.360.611 41,74%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.360.611 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 32.000 0,98%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 32.000 100,00%
5006 ARGILEKU-LARRASOLO 381.104 0,39%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 171.477 44,99%
310302 UMEAK 171.477 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 204.627 53,69%
310302 UMEAK 204.627 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 5.000 1,31%
310302 UMEAK 5.000 100,00%
5010 LEIOA LAGUNTZA ZENTROA 12.098.828 12,30%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 10.296.325 85,10%
310303 ADINEKOAK 10.296.325 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.676.003 13,85%
310303 ADINEKOAK 1.676.003 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 126.500 1,05%
310303 ADINEKOAK 126.500 100,00%
5011 BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA 7.136.470 7,25%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 5.404.525 75,73%
310303 ADINEKOAK 5.404.525 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.698.045 23,79%
310303 ADINEKOAK 1.698.045 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 33.900 0,48%
310303 ADINEKOAK 33.900 100,00%
5012 GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA 3.612.066 3,67%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 3.101.279 85,86%
310303 ADINEKOAK 3.101.279 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 486.287 13,46%
310303 ADINEKOAK 486.287 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 24.500 0,68%
310303 ADINEKOAK 24.500 100,00%
5013 ELORRIO LAGUNTZA ZENTROA 3.549.449 3,61%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 3.029.242 85,34%
310303 ADINEKOAK 3.029.242 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 496.907 14,00%
310303 ADINEKOAK 496.907 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 23.300 0,66%
310303 ADINEKOAK 23.300 100,00%
5014 ZUMELEGUI LAGUNTZA ZENTROA 2.314.071 2,35%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.647.318 71,19%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.647.318 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 619.753 26,78%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 619.753 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 47.000 2,03%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 47.000 100,00%
5015 URIBARRI LAGUNTZA ZENTROA 44.732 0,05%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 43.732 97,76%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 43.732 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.000 2,24%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.000 100,00%
5016 UDALOSTE-LOIU LAGUNTZA ZENTROA 2.596.166 2,64%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.886.170 72,65%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.886.170 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 642.871 24,76%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 642.871 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 67.125 2,59%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 67.125 100,00%
5017 LUSA LAGUNTZA ZENTROA 2.183.601 2,22%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.500.139 68,70%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.500.139 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 673.762 30,86%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 673.762 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 9.700 0,44%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 9.700 100,00%
5018 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 2.558.178 2,60%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.741.054 68,06%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.741.054 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 793.124 31,00%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 793.124 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 24.000 0,94%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 24.000 100,00%
5021 ITXAS ETXEAK 901.603 0,92%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 331.970 36,82%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 331.970 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 527.633 58,52%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 527.633 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 42.000 4,66%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 42.000 100,00%
5022 BEKOETXE EGUNEKO ZENTROA 1.270.123 1,29%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 748.230 58,91%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 748.230 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 511.893 40,30%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 511.893 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 10.000 0,79%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 10.000 100,00%
5023 ZUBIETE LAGUNTZA ZENTROA 1.963.036 2,00%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.171.220 59,66%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.171.220 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 777.816 39,62%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 777.816 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 14.000 0,71%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 14.000 100,00%
5025 LURGORRI EGOITZA 590.540 0,60%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 198.436 33,60%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 198.436 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 382.604 64,79%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 382.604 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 9.500 1,61%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 9.500 100,00%
5026 ADINGABEENTZAKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN ZE 20.541.504 20,88%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 20.520.504 99,90%
310302 UMEAK 20.520.504 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 21.000 0,10%
310302 UMEAK 21.000 100,00%
5027 GIZATEK 77.091 0,08%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 75.591 98,05%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 75.591 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.500 1,95%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.500 100,00%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.385.350 100%