SEKZIOA, KAPITULU ETA EGITARAUEKO

GASTUAK: SEKZIO, KAPITULU ETA EGITARAUEKO LABURPENA
Sekzioa Kapitulua Egitaraua Deskripzioa 2013 %
5001 ZERBITZU NAGUSIAK 22.945.459 23,59%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 20.260.714 88,30%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 20.260.714 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.211.985 5,28%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 613.698 50,64%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 598.287 49,36%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 170.000 0,74%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 170.000 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 942.760 4,11%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 15.000 1,59%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 927.760 98,41%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,04%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 10.000 100,00%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 1,53%
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 350.000 100,00%
5003 ZEREGINETAKO EGOITZEN SAREA 7.466.584 7,68%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 6.096.190 81,65%
310302 UMEAK 6.096.190 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.312.514 17,58%
310302 UMEAK 1.312.514 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 57.880 0,78%
310302 UMEAK 57.880 100,00%
5004 ZABALOETXE EGOITZAZKO ZENTROA 601.229 0,62%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 593.229 98,67%
310302 UMEAK 593.229 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 8.000 1,33%
310302 UMEAK 8.000 100,00%
5005 ORDUÑA LAGUNTZA ZENTROA 3.138.553 3,23%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.795.218 57,20%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.795.218 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.285.000 40,94%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.285.000 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 58.335 1,86%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 58.335 100,00%
5006 ARGILEKU-LARRASOLO 381.626 0,39%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 125.986 33,01%
310302 UMEAK 125.986 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 249.640 65,41%
310302 UMEAK 249.640 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 6.000 1,57%
310302 UMEAK 6.000 100,00%
5010 LEIOA LAGUNTZA ZENTROA 14.456.254 14,86%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 12.370.209 85,57%
310303 ADINEKOAK 12.370.209 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.926.294 13,32%
310303 ADINEKOAK 1.926.294 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 159.751 1,11%
310303 ADINEKOAK 159.751 100,00%
5011 BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA 5.438.891 5,59%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 4.208.336 77,37%
310303 ADINEKOAK 4.208.336 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.188.424 21,85%
310303 ADINEKOAK 1.188.424 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 42.131 0,77%
310303 ADINEKOAK 42.131 100,00%
5012 GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA 3.274.448 3,37%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 2.801.681 85,56%
310303 ADINEKOAK 2.801.681 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 439.808 13,43%
310303 ADINEKOAK 439.808 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 32.959 1,01%
310303 ADINEKOAK 32.959 100,00%
5013 ELORRIO LAGUNTZA ZENTROA 3.069.958 3,16%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 2.591.961 84,43%
310303 ADINEKOAK 2.591.961 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 449.838 14,65%
310303 ADINEKOAK 449.838 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 28.159 0,92%
310303 ADINEKOAK 28.159 100,00%
5014 ZUMELEGUI LAGUNTZA ZENTROA 2.206.923 2,27%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.603.040 72,64%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.603.040 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 565.859 25,64%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 565.859 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 38.024 1,72%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 38.024 100,00%
5015 URIBARRI LAGUNTZA ZENTROA 2.421.953 2,49%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 2.389.953 98,68%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 2.389.953 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 31.000 1,28%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 31.000 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.000 0,04%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.000 100,00%
5016 UDALOSTE-LOIU LAGUNTZA ZENTROA 1.178.366 1,21%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 673.235 57,13%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 673.235 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 435.743 36,98%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 435.743 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 69.388 5,89%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 69.388 100,00%
5017 LUSA LAGUNTZA ZENTROA 1.924.387 1,98%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.429.794 74,30%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.429.794 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 482.349 25,07%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 482.349 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 12.244 0,64%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 12.244 100,00%
5018 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 730.201 0,75%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 694.422 95,10%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 694.422 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 35.779 4,90%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 35.779 100,00%
5020 BIETXEAK EGOITZA 762.904 0,78%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 408.574 53,56%
320301 GIZARTE BAZTERKETAREN AURKAKO BORROKA 408.574 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 340.330 44,61%
320301 GIZARTE BAZTERKETAREN AURKAKO BORROKA 340.330 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 14.000 1,84%
320301 GIZARTE BAZTERKETAREN AURKAKO BORROKA 14.000 100,00%
5021 ITXAS ETXEAK 830.848 0,85%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 331.127 39,85%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 331.127 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 483.721 58,22%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 483.721 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 16.000 1,93%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 16.000 100,00%
5022 BEKOETXE EGUNEKO ZENTROA 1.108.013 1,14%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 611.231 55,16%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 611.231 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 483.447 43,63%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 483.447 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 13.335 1,20%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 13.335 100,00%
5023 ZUBIETE LAGUNTZA ZENTROA 1.795.301 1,85%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.058.623 58,97%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 1.058.623 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 717.123 39,94%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 717.123 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 19.555 1,09%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 19.555 100,00%
5025 LURGORRI EGOITZA 567.470 0,58%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 194.128 34,21%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 194.128 100,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 361.342 63,68%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 361.342 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 12.000 2,11%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 12.000 100,00%
5026 ADINGABEENTZAKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN ZE 22.792.132 23,43%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 22.771.432 99,91%
310302 UMEAK 22.771.432 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 20.700 0,09%
310302 UMEAK 20.700 100,00%
5027 GIZATEK 188.500 0,19%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 176.500 93,63%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 176.500 100,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 12.000 6,37%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 12.000 100,00%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%