SEKZIOA ETA KAPITULUKO

GASTUAK: SEKZIO ETA KAPITULUKO LABURPENA
Sekzioa Kapitulua Deskripzioa 2017 %
5001 ZERBITZU NAGUSIAK 22.604.550 23,05%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 19.961.150 88,31%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.064.500 4,71%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.900 0,78%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 962.000 4,26%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 90.000 0,40%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 1,55%
5003 ZEREGINETAKO EGOITZEN SAREA 937.300 0,96%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 815.300 86,98%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 122.000 13,02%
5004 ZABALOETXE EGOITZAZKO ZENTROA 326.600 0,33%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 306.600 93,88%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 20.000 6,12%
5005 ORDUÑA LAGUNTZA ZENTROA 3.059.119 3,12%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.931.619 63,14%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.095.500 35,81%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 32.000 1,05%
5010 LEIOA LAGUNTZA ZENTROA 11.869.889 12,10%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 10.398.089 87,60%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.345.300 11,33%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 126.500 1,07%
5011 BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA 7.113.742 7,25%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 5.605.842 78,80%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.474.000 20,72%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 33.900 0,48%
5012 GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA 3.744.292 3,82%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 3.185.992 85,09%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 408.800 10,92%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 149.500 3,99%
5013 ELORRIO LAGUNTZA ZENTROA 3.680.720 3,75%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 3.107.420 84,42%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 430.000 11,68%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 143.300 3,89%
5014 ZUMELEGUI LAGUNTZA ZENTROA 2.318.816 2,36%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.697.116 73,19%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 494.700 21,33%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 127.000 5,48%
5015 URIBARRI LAGUNTZA ZENTROA 194.800 0,20%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 43.800 22,48%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 151.000 77,52%
5016 UDALOSTE-LOIU LAGUNTZA ZENTROA 2.574.760 2,63%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.924.860 74,76%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 492.800 19,14%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 157.100 6,10%
5017 LUSA LAGUNTZA ZENTROA 2.127.947 2,17%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.559.447 73,28%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 528.800 24,85%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 39.700 1,87%
5018 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 2.255.949 2,30%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.799.349 79,76%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 432.600 19,18%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 24.000 1,06%
5021 ITXAS ETXEAK 7.186.230 7,33%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 6.616.630 92,07%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 527.600 7,34%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 42.000 0,58%
5022 BEKOETXE EGUNEKO ZENTROA 1.112.767 1,13%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 775.867 69,72%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 326.900 29,38%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 10.000 0,90%
5023 ZUBIETE LAGUNTZA ZENTROA 2.064.743 2,11%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.362.743 66,00%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 688.000 33,32%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 14.000 0,68%
5025 LURGORRI EGOITZA 475.676 0,49%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 208.876 43,91%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 257.300 54,09%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 9.500 2,00%
5026 ADINGABEENTZAKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN ZE 24.409.200 24,89%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 24.348.200 99,75%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 61.000 0,25%
5027 GIZATEK 7.200 0,01%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 5.700 79,17%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.500 20,83%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.064.300 100%