SEKZIOA ETA KAPITULUKO

GASTUAK: SEKZIO ETA KAPITULUKO LABURPENA
Sekzioa Kapitulua Deskripzioa 2015 %
5001 ZERBITZU NAGUSIAK 24.842.581 25,25%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 21.578.370 86,86%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.255.336 5,05%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.875 0,71%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.472.000 5,93%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,04%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 1,41%
5003 ZEREGINETAKO EGOITZEN SAREA 7.828.014 7,96%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 6.127.175 78,27%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.578.839 20,17%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 122.000 1,56%
5004 ZABALOETXE EGOITZAZKO ZENTROA 636.512 0,65%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 616.512 96,86%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 20.000 3,14%
5005 ORDUÑA LAGUNTZA ZENTROA 3.259.681 3,31%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.867.070 57,28%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.360.611 41,74%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 32.000 0,98%
5006 ARGILEKU-LARRASOLO 381.104 0,39%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 171.477 44,99%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 204.627 53,69%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 5.000 1,31%
5010 LEIOA LAGUNTZA ZENTROA 12.098.828 12,30%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 10.296.325 85,10%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.676.003 13,85%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 126.500 1,05%
5011 BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA 7.136.470 7,25%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 5.404.525 75,73%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.698.045 23,79%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 33.900 0,48%
5012 GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA 3.612.066 3,67%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 3.101.279 85,86%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 486.287 13,46%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 24.500 0,68%
5013 ELORRIO LAGUNTZA ZENTROA 3.549.449 3,61%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 3.029.242 85,34%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 496.907 14,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 23.300 0,66%
5014 ZUMELEGUI LAGUNTZA ZENTROA 2.314.071 2,35%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.647.318 71,19%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 619.753 26,78%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 47.000 2,03%
5015 URIBARRI LAGUNTZA ZENTROA 44.732 0,05%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 43.732 97,76%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.000 2,24%
5016 UDALOSTE-LOIU LAGUNTZA ZENTROA 2.596.166 2,64%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.886.170 72,65%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 642.871 24,76%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 67.125 2,59%
5017 LUSA LAGUNTZA ZENTROA 2.183.601 2,22%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.500.139 68,70%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 673.762 30,86%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 9.700 0,44%
5018 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 2.558.178 2,60%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.741.054 68,06%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 793.124 31,00%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 24.000 0,94%
5021 ITXAS ETXEAK 901.603 0,92%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 331.970 36,82%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 527.633 58,52%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 42.000 4,66%
5022 BEKOETXE EGUNEKO ZENTROA 1.270.123 1,29%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 748.230 58,91%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 511.893 40,30%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 10.000 0,79%
5023 ZUBIETE LAGUNTZA ZENTROA 1.963.036 2,00%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.171.220 59,66%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 777.816 39,62%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 14.000 0,71%
5025 LURGORRI EGOITZA 590.540 0,60%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 198.436 33,60%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 382.604 64,79%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 9.500 1,61%
5026 ADINGABEENTZAKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN ZE 20.541.504 20,88%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 20.520.504 99,90%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 21.000 0,10%
5027 GIZATEK 77.091 0,08%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 75.591 98,05%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.500 1,95%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.385.350 100%