SEKZIOA ETA KAPITULUKO

GASTUAK: SEKZIO ETA KAPITULUKO LABURPENA
Sekzioa Kapitulua Deskripzioa 2014 %
5001 ZERBITZU NAGUSIAK 22.786.504 23,42%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 20.067.815 88,07%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.229.169 5,39%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 174.760 0,77%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 954.760 4,19%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,04%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 1,54%
5003 ZEREGINETAKO EGOITZEN SAREA 7.919.424 8,14%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 6.162.483 77,81%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.629.941 20,58%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 127.000 1,60%
5004 ZABALOETXE EGOITZAZKO ZENTROA 618.557 0,64%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 598.557 96,77%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 20.000 3,23%
5005 ORDUÑA LAGUNTZA ZENTROA 3.249.779 3,34%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.851.799 56,98%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.320.980 40,65%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 77.000 2,37%
5006 ARGILEKU-LARRASOLO 443.447 0,46%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 169.817 38,29%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 266.630 60,13%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 7.000 1,58%
5010 LEIOA LAGUNTZA ZENTROA 12.230.041 12,57%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 10.212.511 83,50%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.899.030 15,53%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 118.500 0,97%
5011 BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA 7.322.519 7,53%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 5.606.049 76,56%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.682.570 22,98%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 33.900 0,46%
5012 GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA 3.472.010 3,57%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 2.973.387 85,64%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 472.123 13,60%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 26.500 0,76%
5013 ELORRIO LAGUNTZA ZENTROA 3.365.509 3,46%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 2.859.776 84,97%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 482.433 14,33%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 23.300 0,69%
5014 ZUMELEGUI LAGUNTZA ZENTROA 2.269.724 2,33%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.638.821 72,20%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 601.703 26,51%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 29.200 1,29%
5015 URIBARRI LAGUNTZA ZENTROA 43.458 0,04%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 42.458 97,70%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.000 2,30%
5016 UDALOSTE-LOIU LAGUNTZA ZENTROA 2.414.438 2,48%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.748.150 72,40%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 624.148 25,85%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 42.140 1,75%
5017 LUSA LAGUNTZA ZENTROA 2.160.787 2,22%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.496.949 69,28%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 654.138 30,27%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 9.700 0,45%
5018 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA 2.579.141 2,65%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.731.445 67,13%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 813.696 31,55%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 34.000 1,32%
5021 ITXAS ETXEAK 863.267 0,89%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 335.002 38,81%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 512.265 59,34%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 16.000 1,85%
5022 BEKOETXE EGUNEKO ZENTROA 1.248.880 1,28%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 740.896 59,32%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 496.984 39,79%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 11.000 0,88%
5023 ZUBIETE LAGUNTZA ZENTROA 1.928.234 1,98%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.159.072 60,11%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 755.162 39,16%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 14.000 0,73%
5025 LURGORRI EGOITZA 576.988 0,59%
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 196.028 33,97%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 371.460 64,38%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 9.500 1,65%
5026 ADINGABEENTZAKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN ZE 21.596.350 22,20%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 21.560.350 99,83%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 36.000 0,17%
5027 GIZATEK 190.943 0,20%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 181.443 95,02%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 9.500 4,98%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%