EGITARAUEKO

GASTUAK: EGITARAUEKO LABURPENA
Egitaraua Deskripzioa 2017 %
231105 UMEAK 25.673.100 26,18%
231106 MENDEKOTASUN-EGOERAN DAUDEN PERTSONAK 26.408.643 26,93%
231107 PERTSONA EZGAITUAK 16.191.777 16,51%
232112 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 7.186.230 7,33%
920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA 20.968.950 21,38%
920110 FORU PLAN INFORMATIKOA 1.635.600 1,67%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.064.300 100%