EGITARAUEKO

GASTUAK: EGITARAUEKO LABURPENA
Egitaraua Deskripzioa 2015 %
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 22.777.054 23,15%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 2.065.527 2,10%
310302 UMEAK 29.387.134 29,87%
310303 ADINEKOAK 26.396.813 26,83%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 16.857.219 17,13%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 901.603 0,92%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.385.350 100%