EGITARAUEKO

GASTUAK: EGITARAUEKO LABURPENA
Egitaraua Deskripzioa 2014 %
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 21.250.457 21,84%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 1.536.047 1,58%
310302 UMEAK 30.577.778 31,43%
310303 ADINEKOAK 26.390.079 27,13%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 16.662.372 17,13%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 863.267 0,89%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%