EGITARAUEKO

GASTUAK: EGITARAUEKO LABURPENA
Egitaraua Deskripzioa 2012 %
110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 23.155.504 23,21%
120202 FORU PLAN INFORMATIKOA 1.536.047 1,54%
310302 UMEAK 32.304.212 32,38%
310303 ADINEKOAK 25.784.168 25,84%
310305 PERTSONA EZGAITUAK 15.386.682 15,42%
310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA 863.524 0,87%
320301 GIZARTE BAZTERKETAREN AURKAKO BORROKA 749.863 0,75%
AURREKONTUA GUZTIRA 99.780.000 100%