KAPITULUKO

GASTUAK: KAPITULUKO LABURPENA
Kapitulua Deskripzioa 2017 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 60.135.000 61,32%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 35.086.400 35,78%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.900 0,18%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 2.226.000 2,27%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 90.000 0,09%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.064.300 100%