KAPITULUKO

GASTUAK: KAPITULUKO LABURPENA
Kapitulua Deskripzioa 2015 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 60.800.000 61,80%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 34.942.450 35,52%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.875 0,18%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 2.106.025 2,14%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.385.350 100%