KAPITULUKO

GASTUAK: KAPITULUKO LABURPENA
Kapitulua Deskripzioa 2013 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 58.950.000 60,60%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 36.200.000 37,21%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 170.000 0,17%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.600.000 1,64%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%