KAPITULUKO

SARRERAK: KAPITULUKO LABURPENA (ALDERATUA)
Kapitulua Deskripzioa 2013 2012 Aldaketa
%
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 84.000 10.000 740,00%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 95.127.500 97.690.000 -2,62%
5 ONDARE SARRERAK 108.500 120.000 -9,58%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 1.610.000 1.610.000 0,00%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 350.000 0,00%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 99.780.000 -2,5%