KAPITULUKO

SARRERAK: KAPITULUKO LABURPENA (ALDERATUA)
Kapitulua Deskripzioa 2012 2011 Aldaketa
%
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 10.000 10.000 0,00%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 97.690.000 96.640.000 1,09%
5 ONDARE SARRERAK 120.000 120.000 0,00%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 1.610.000 1.810.000 -11,05%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 350.000 0,00%
AURREKONTUA GUZTIRA 99.780.000 98.930.000 0,9%