KAPITULU, ARTIKULU, TALDE, KONTZEPTU ETA AZPIKONTZEPTUKO

Taula Excel formatuan deskargatu

SARRERAK: KAPITULU, ARTIKULU, TALDEA, KONTZEPTUA ETA AZPIKONTZEPTUKO LABURPENA
Azpikontzeptua Deskripzioa Azpikontzeptua Guztira
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 85.800
33 PREZIO PUBLIKOAK 65.000
334 ERKIDEGO ZERB. ETA GIZARTE ZERB. EGITEAGATIKO PREZ 65.000
33403 GIZ. MAILAKO ZERBITZUGINTZA ETA EGUNEKO ZENTR. 65.000
3340301 PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK 65.000
38 ITZULKETAK 5.000
381 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 5.000
38101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 5.000
3810101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 5.000
39 BESTE SARRERA BATZUK 15.800
393 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK 800
39301 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK 800
3930101 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK 800
399 BESTE SARRERA BATZUK 15.000
39999 BESTE SARRERA BATZUK 15.000
3999901 BESTE SARRERAK 15.000
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 95.284.000
43 TRANSFERENTZIA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK 95.284.000
431 FORU ERAKUNDEENAK 95.284.000
43102 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 95.284.000
4310201 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 95.284.000
5 ONDARE SARRERAK 28.500
53 GORDAILUEN KORRITUAK 25.000
531 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. 25.000
53101 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. 25.000
5310101 KONTU OROKORREN KORRITUAK 25.000
55 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 3.500
551 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 3.500
55101 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 3.500
5510101 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 3.500
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 2.316.000
73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN TRANSFERENTZIAK 2.316.000
731 FORU ERAKUNDEENAK 2.316.000
73102 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 2.316.000
7310201 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 2.316.000
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000
83 EPE LABURRERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA 350.000
836 FAMILIENAK 350.000
83601 LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA 350.000
8360101 LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA 350.000
AURREKONTUA GUZTIRA 98.064.300