KAPITULU, ARTIKULU, TALDE, KONTZEPTU ETA AZPIKONTZEPTUKO

Taula Excel formatuan deskargatu

SARRERAK: KAPITULU, ARTIKULU, TALDEA, KONTZEPTUA ETA AZPIKONTZEPTUKO LABURPENA
Azpikontzeptua Deskripzioa Azpikontzeptua Guztira
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 74.000
33 PREZIO PUBLIKOAK 47.000
334 ERKIDEGO ZERB. ETA GIZARTE ZERB. EGITEAGATIKO PREZ 47.000
33499 BESTE BATZUK 47.000
3349901 BESTE BATZUK 47.000
38 ITZULKETAK 5.000
381 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 5.000
38101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 5.000
3810101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 5.000
39 BESTE SARRERA BATZUK 22.000
399 BESTE SARRERA BATZUK 22.000
39999 BESTE SARRERA BATZUK 22.000
3999901 BESTE SARRERAK 22.000
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 95.157.000
43 TRANSFERENTZIA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK 95.157.000
431 FORU ERAKUNDEENAK 95.157.000
43102 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 95.157.000
4310201 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 95.157.000
5 ONDARE SARRERAK 89.000
53 GORDAILUEN KORRITUAK 55.000
531 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. 55.000
53101 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. 55.000
5310101 KONTU OROKORREN KORRITUAK 55.000
55 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 34.000
551 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 34.000
55101 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 34.000
5510101 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 34.000
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 1.610.000
73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN TRANSFERENTZIAK 1.610.000
731 FORU ERAKUNDEENAK 1.610.000
73102 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 1.610.000
7310201 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 1.610.000
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000
83 EPE LABURRERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA 350.000
836 FAMILIENAK 350.000
83601 LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA 350.000
8360101 LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA 350.000
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000