KAPITULU, ARTIKULU, TALDE, KONTZEPTU ETA AZPIKONTZEPTUKO

Taula Excel formatuan deskargatu

SARRERAK: KAPITULU, ARTIKULU, TALDEA, KONTZEPTUA ETA AZPIKONTZEPTUKO LABURPENA
Azpikontzeptua Deskripzioa Azpikontzeptua Guztira
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 84.000
33 PREZIO PUBLIKOAK 65.000
334 ERKIDEGO ZERB. ETA GIZARTE ZERB. EGITEAGATIKO PREZ 65.000
33499 BESTE BATZUK 65.000
3349901 BESTE BATZUK 65.000
38 ITZULKETAK 5.000
381 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 5.000
38101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 5.000
3810101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 5.000
39 BESTE SARRERA BATZUK 14.000
399 BESTE SARRERA BATZUK 14.000
39999 BESTE SARRERA BATZUK 14.000
3999901 BESTE SARRERAK 14.000
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 95.127.500
43 TRANSFERENTZIA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK 95.127.500
431 FORU ERAKUNDEENAK 95.127.500
43102 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 95.127.500
4310201 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 95.127.500
5 ONDARE SARRERAK 108.500
53 GORDAILUEN KORRITUAK 105.000
531 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. 105.000
53101 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. 105.000
5310101 KONTU OROKORREN KORRITUAK 105.000
55 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 3.500
551 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 3.500
55101 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 3.500
5510101 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 3.500
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 1.610.000
73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN TRANSFERENTZIAK 1.610.000
731 FORU ERAKUNDEENAK 1.610.000
73102 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 1.610.000
7310201 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 1.610.000
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000
83 EPE LABURRERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA 350.000
836 FAMILIENAK 350.000
83601 LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA 350.000
8360101 LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA 350.000
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000