KAPITULU, ARTIKULU, TALDE, KONTZEPTU ETA AZPIKONTZEPTUKO

Taula Excel formatuan deskargatu

SARRERAK: KAPITULU, ARTIKULU, TALDEA, KONTZEPTUA ETA AZPIKONTZEPTUKO LABURPENA
Azpikontzeptua Deskripzioa Azpikontzeptua Guztira
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 10.000
38 ITZULKETAK 10.000
381 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 10.000
38101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 10.000
3810101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 10.000
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 97.690.000
43 TRANSFERENTZIA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK 97.690.000
431 FORU ERAKUNDEENAK 97.690.000
43102 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 97.690.000
4310201 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 97.690.000
5 ONDARE SARRERAK 120.000
53 GORDAILUEN KORRITUAK 118.500
531 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. 118.500
53101 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. 118.500
5310101 KONTU OROKORREN KORRITUAK 118.500
55 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 1.500
551 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 1.500
55101 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 1.500
5510101 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 1.500
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 1.610.000
73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN TRANSFERENTZIAK 1.610.000
731 FORU ERAKUNDEENAK 1.610.000
73102 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 1.610.000
7310201 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK 1.610.000
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000
83 EPE LABURRERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA 350.000
836 FAMILIENAK 350.000
83601 LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA 350.000
8360101 LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA 350.000
AURREKONTUA GUZTIRA 99.780.000