KAPITULU, ARTIKULU ETA TALDEKO

SARRERAK: KAPITULU, ARTIKULU ETA TALDEKO LABURPENA
Taldea Deskripzioa 2017 %
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 85.800 0,09%
33 PREZIO PUBLIKOAK 65.000 0,07%
334 ERKIDEGO ZERB. ETA GIZARTE ZERB. EGITEAGATIKO PREZ 65.000 0,07%
38 ITZULKETAK 5.000 0,01%
381 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 5.000 0,01%
39 BESTE SARRERA BATZUK 15.800 0,02%
393 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK 800 0,00%
399 BESTE SARRERA BATZUK 15.000 0,02%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 95.284.000 97,16%
43 TRANSFERENTZIA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK 95.284.000 97,16%
431 FORU ERAKUNDEENAK 95.284.000 97,16%
5 ONDARE SARRERAK 28.500 0,03%
53 GORDAILUEN KORRITUAK 25.000 0,03%
531 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. 25.000 0,03%
55 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 3.500 0,00%
551 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 3.500 0,00%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 2.316.000 2,36%
73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN TRANSFERENTZIAK 2.316.000 2,36%
731 FORU ERAKUNDEENAK 2.316.000 2,36%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
83 EPE LABURRERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA 350.000 0,36%
836 FAMILIENAK 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.064.300 100%