KAPITULU, ARTIKULU ETA TALDEKO

SARRERAK: KAPITULU, ARTIKULU ETA TALDEKO LABURPENA
Taldea Deskripzioa 2012 %
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 10.000 0,01%
38 ITZULKETAK 10.000 0,01%
381 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK 10.000 0,01%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 97.690.000 97,91%
43 TRANSFERENTZIA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK 97.690.000 97,91%
431 FORU ERAKUNDEENAK 97.690.000 97,91%
5 ONDARE SARRERAK 120.000 0,12%
53 GORDAILUEN KORRITUAK 118.500 0,12%
531 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. 118.500 0,12%
55 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 1.500 0,00%
551 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 1.500 0,00%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 1.610.000 1,61%
73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN TRANSFERENTZIAK 1.610.000 1,61%
731 FORU ERAKUNDEENAK 1.610.000 1,61%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,35%
83 EPE LABURRERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA 350.000 0,35%
836 FAMILIENAK 350.000 0,35%
AURREKONTUA GUZTIRA 99.780.000 100%