KAPITULU ETA ARTIKULUKO

SARRERAK: KAPITULU ETA ARTIKULUKO LABURPENA
Artikulua Deskripzioa 2017 %
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 85.800 0,09%
33 PREZIO PUBLIKOAK 65.000 0,07%
38 ITZULKETAK 5.000 0,01%
39 BESTE SARRERA BATZUK 15.800 0,02%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 95.284.000 97,16%
43 TRANSFERENTZIA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK 95.284.000 97,16%
5 ONDARE SARRERAK 28.500 0,03%
53 GORDAILUEN KORRITUAK 25.000 0,03%
55 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 3.500 0,00%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 2.316.000 2,36%
73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN TRANSFERENTZIAK 2.316.000 2,36%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
83 EPE LABURRERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.064.300 100%