KAPITULU ETA ARTIKULUKO

SARRERAK: KAPITULU ETA ARTIKULUKO LABURPENA
Artikulua Deskripzioa 2014 %
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 74.000 0,08%
33 PREZIO PUBLIKOAK 47.000 0,05%
38 ITZULKETAK 5.000 0,01%
39 BESTE SARRERA BATZUK 22.000 0,02%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 95.157.000 97,82%
43 TRANSFERENTZIA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK 95.157.000 97,82%
5 ONDARE SARRERAK 89.000 0,09%
53 GORDAILUEN KORRITUAK 55.000 0,06%
55 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 34.000 0,03%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 1.610.000 1,66%
73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN TRANSFERENTZIAK 1.610.000 1,66%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
83 EPE LABURRERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%