KAPITULU ETA ARTIKULUKO

SARRERAK: KAPITULU ETA ARTIKULUKO LABURPENA
Artikulua Deskripzioa 2013 %
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 84.000 0,09%
33 PREZIO PUBLIKOAK 65.000 0,07%
38 ITZULKETAK 5.000 0,01%
39 BESTE SARRERA BATZUK 14.000 0,01%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 95.127.500 97,79%
43 TRANSFERENTZIA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK 95.127.500 97,79%
5 ONDARE SARRERAK 108.500 0,11%
53 GORDAILUEN KORRITUAK 105.000 0,11%
55 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA 3.500 0,00%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 1.610.000 1,66%
73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN TRANSFERENTZIAK 1.610.000 1,66%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
83 EPE LABURRERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%