KAPITULUKO

SARRERAK: KAPITULUKO LABURPENA
Kapitulua Deskripzioa 2017 %
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 85.800 0,09%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 95.284.000 97,16%
5 ONDARE SARRERAK 28.500 0,03%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 2.316.000 2,36%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.064.300 100%