KAPITULUKO

SARRERAK: KAPITULUKO LABURPENA
Kapitulua Deskripzioa 2015 %
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 85.750 0,09%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 95.805.075 97,38%
5 ONDARE SARRERAK 28.500 0,03%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 2.116.025 2,15%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.385.350 100%