KAPITULUKO

SARRERAK: KAPITULUKO LABURPENA
Kapitulua Deskripzioa 2014 %
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 74.000 0,08%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 95.157.000 97,82%
5 ONDARE SARRERAK 89.000 0,09%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 1.610.000 1,66%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%