Azpikontzeptua Diskriminatzaile Deskripzioa Partida Zenbatekoa
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 2.940.205
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 746.215
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 746.215
11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). 746.215
11101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 746.215
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 1.560.243
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 1.560.243
12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK 1.504.318
12101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 1.504.318
12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 55.925
12103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 55.925
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 67.832
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 67.832
16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 64.126
16101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 64.126
16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 3.706
16103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 3.706
18 GIZARTE KUOTAK 565.915
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 565.915
18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 565.915
18100 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 565.915
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.340.800
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 37.300
211 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK 5.600
21100 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK 5.600
21100 2007/0637 EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA 5.600
219 BESTE ERRENTAMENDU BATZUK 31.700
21900 BESTE ERRENTAMENDU BATZUK 31.700
21900 2010/0003 OROKORRA BFA 31.700
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 106.000
221 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK 76.000
22100 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK 76.000
22100 2007/0637 EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA 30.000
22100 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 36.000
22100 2008/0187 FAUNA BERRESKURATZEKO GORLIZEKO ZENTROA 10.000
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 30.000
22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 30.000
22300 2007/0637 EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA 6.000
22300 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 18.000
22300 2008/0187 FAUNA BERRESKURATZEKO GORLIZEKO ZENTROA 6.000
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 1.197.500
231 BULEGOKO MATERIALA 3.000
23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE 3.000
23102 2010/0003 OROKORRA BFA 3.000
232 ZUZKIDURAK 227.500
23207 FARMAZI GAIAK 19.500
23207 2007/0637 EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA 2.000
23207 2008/0187 FAUNA BERRESKURATZEKO GORLIZEKO ZENTROA 2.000
23207 2010/0003 OROKORRA BFA 15.500
23208 NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK 162.000
23208 2007/0637 EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA 160.000
23208 2008/0187 FAUNA BERRESKURATZEKO GORLIZEKO ZENTROA 2.000
23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK 46.000
23299 2007/0637 EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA 2.000
23299 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 2.000
23299 2008/0187 FAUNA BERRESKURATZEKO GORLIZEKO ZENTROA 2.000
23299 2010/0003 OROKORRA BFA 40.000
234 GARRAIOAK 17.000
23400 KANPOKO KONTRATUAK 17.000
23400 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 15.000
23400 2008/0187 FAUNA BERRESKURATZEKO GORLIZEKO ZENTROA 2.000
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 936.000
23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK 500.000
23701 2007/0637 EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA 100.000
23701 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 400.000
23702 ARGITALPENAK 6.000
23702 2010/0003 OROKORRA BFA 6.000
23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK 430.000
23799 2007/0297 GORLIZKO ABELETXEA 20.000
23799 2007/0636 URKIOLAKO PN 150.000
23799 2007/0637 EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA 60.000
23799 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 200.000
239 HAINBAIT GASTU 14.000
23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA 2.000
23902 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 2.000
23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 6.000
23904 2010/0003 OROKORRA BFA 6.000
23999 BESTE HAINBAT GASTU 6.000
23999 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 6.000
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 554.600
42 TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT 38.000
422 LURRALDE ADMINISTRAZIOARENTZAT 38.000
42201 FORU ALDUNDIENTZAT 38.000
42201 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 38.000
45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT 270.000
451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT 270.000
45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT 270.000
45100 2007/0637 EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA 100.000
45100 2010/0018 BIODIBERTSITATEA SUSTATZEA 170.000
46 FAMILIENTZAT 246.600
462 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT 21.600
46200 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT 21.600
46200 2007/0297 GORLIZKO ABELETXEA 21.600
469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 225.000
46999 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 225.000
46999 2007/0637 EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA 200.000
46999 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 25.000
6 BENETAKO INBERTSIOAK 716.626
61 LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK 175.000
612 NATUR ONDASUNAK 175.000
61206 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 175.000
61206 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 175.000
62 ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK 228.826
622 LANDABIDEAK ETA BASABIDEAK 150.000
62206 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 150.000
62206 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 150.000
623 ERAIKUNTZA BEREZIAK 78.826
62306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 78.826
62306 2007/0637 EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA 78.826
63 ERAIKINAK 215.000
634 NEKAZARITZAKOAK 215.000
63402 ERAIKUNTZAK 215.000
63402 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 215.000
64 MAKINERIA ETA TRESNERIA 30.000
642 TRESNAK ETA ERREMINTAK 30.000
64201 EROSKETAK 30.000
64201 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 30.000
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 65.000
661 ALTZARIAK 65.000
66101 EROSKETAK 65.000
66101 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA 65.000
68 EKIPO ZEHATZAK 2.800
689 BESTE EKIPO BATZUK 2.800
68901 EROSKETAK 2.800
68901 2007/0637 EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA 2.800
AURREKONTUA GUZTIRA 5.552.231