Azpikontzeptua Diskriminatzaile Deskripzioa Partida Zenbatekoa
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.565.676
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 1.565.676
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 1.565.676
23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK 1.565.676
23704 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA 1.565.676
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.479.858
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 1.479.858
672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK 1.479.858
67201 EROSKETAK 1.479.858
67201 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA 1.479.858
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 3.500
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 3.500
741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT 3.500
74103 LANTIK, S.A. 3.500
74103 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA 3.500
AURREKONTUA GUZTIRA 3.049.034