Azpikontzeptua Diskriminatzaile Deskripzioa Partida Zenbatekoa
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 2.454.105
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 857.796
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 857.796
11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). 853.880
11101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 853.880
11103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 3.916
11103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 3.916
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 1.124.691
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 1.124.691
12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK 1.085.540
12101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 1.085.540
12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 39.151
12103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 39.151
17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B 52.899
171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA 52.899
17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA 52.266
17101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 52.266
17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 633
17103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 633
18 GIZARTE KUOTAK 418.719
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 418.719
18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 418.719
18100 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA 418.719
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 1.402.774
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 277.826
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 260.000
21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 260.000
21300 2010/0003 OROKORRA BFA 260.000
216 ALTZARIAK ETA TRESNAK 17.826
21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK 17.826
21600 2010/0003 OROKORRA BFA 17.826
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 56.578
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 50.000
22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 50.000
22300 2010/0003 OROKORRA BFA 50.000
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 6.578
22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK 6.578
22600 2010/0003 OROKORRA BFA 6.578
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 1.054.470
231 BULEGOKO MATERIALA 54.577
23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA 20.000
23101 2010/0003 OROKORRA BFA 20.000
23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE 22.000
23102 2010/0003 OROKORRA BFA 22.000
23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI 12.577
23103 2010/0003 OROKORRA BFA 12.577
232 ZUZKIDURAK 89.423
23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA 61.500
23201 2010/0003 OROKORRA BFA 61.500
23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK 5.352
23202 2010/0003 OROKORRA BFA 5.352
23203 ELIKAGAIAK 743
23203 2010/0003 OROKORRA BFA 743
23204 GARBIKETARAKO GAIAK 7.004
23204 2010/0003 OROKORRA BFA 7.004
23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK 7.442
23206 2010/0003 OROKORRA BFA 7.442
23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK 7.382
23299 2010/0003 OROKORRA BFA 7.382
233 KOMUNIKAZIOAK 76.396
23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA 63.453
23301 2010/0003 OROKORRA BFA 63.453
23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA 10.034
23302 2010/0003 OROKORRA BFA 10.034
23303 INFORMATIKAK 2.909
23303 2010/0003 OROKORRA BFA 2.909
234 GARRAIOAK 500
23400 KANPOKO KONTRATUAK 500
23400 2010/0003 OROKORRA BFA 500
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 642.000
23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK 22.000
23701 2010/0003 OROKORRA BFA 22.000
23705 GARBIKETA 270.000
23705 2010/0003 OROKORRA BFA 270.000
23706 SEGURTASUNA 260.000
23706 2010/0003 OROKORRA BFA 260.000
23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE 60.000
23710 2010/0003 OROKORRA BFA 60.000
23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK 30.000
23799 2010/0003 OROKORRA BFA 30.000
239 HAINBAIT GASTU 191.574
23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK 40.800
23901 2010/0003 OROKORRA BFA 40.800
23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA 110.774
23902 2010/0003 OROKORRA BFA 110.774
23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 10.000
23904 2010/0003 OROKORRA BFA 10.000
23999 BESTE HAINBAT GASTU 30.000
23999 2010/0003 OROKORRA BFA 30.000
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 13.900
241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 13.900
24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 13.900
24100 2010/0003 OROKORRA BFA 13.900
6 BENETAKO INBERTSIOAK 290.000
63 ERAIKINAK 200.000
631 ADMINISTRAZIOKOAK 200.000
63106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 200.000
63106 2007/0074 E.S. SAILA-BULEG. 200.000
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 69.000
661 ALTZARIAK 60.000
66101 EROSKETAK 60.000
66101 2007/0074 E.S. SAILA-BULEG. 60.000
662 BULEGOKO EKIPOAK 5.000
66201 EROSKETAK 5.000
66201 2007/0074 E.S. SAILA-BULEG. 5.000
663 ELEKTRATRESNAK 1.000
66301 EROSKETAK 1.000
66301 2007/0074 E.S. SAILA-BULEG. 1.000
665 ORNAMENTAZIO GAIAK 3.000
66501 EROSKETAK 3.000
66501 2007/0074 E.S. SAILA-BULEG. 3.000
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 8.000
671 ORDENAGAILUAK ETA ELEMENTU OSAGARRIAK 4.000
67101 EROSKETAK 4.000
67101 2007/0074 E.S. SAILA-BULEG. 4.000
672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK 4.000
67201 EROSKETAK 4.000
67201 2007/0074 E.S. SAILA-BULEG. 4.000
68 EKIPO ZEHATZAK 3.000
682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 3.000
68201 EROSKETAK 3.000
68201 2007/0074 E.S. SAILA-BULEG. 3.000
69 BESTE IBILGETU BAT 10.000
691 BESTEREN ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK 10.000
69106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 10.000
69106 2007/0074 E.S. SAILA-BULEG. 10.000
AURREKONTUA GUZTIRA 4.146.879